Parafia Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie

Małżeństwo

Dokumenty do sakramentu małżeństwa

Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na  trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu (bardzo proszę tego dopilnować), przedstawiając następujące dokumenty:

  • dowody osobiste
  • świadectwo chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii niż parafia ślubu), nie starsze niż 3 miesiące, z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu lub osobne świadectwo bierzmowania
  • świadectwo ukończenia katechezy (indeks)
  • zaświadczenie ukończenia kursu dla narzeczonych i spotkań w poradni rodzinnej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy!), jeżeli małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. „ślub konkordatowy” lub akt związku małżeńskiego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • wdowcy przynoszą ponadto cywilny lub kościelny akt zgonu poprzedniego współmałżonka

Jeśli oboje narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w naszej parafii.

Termin ślubu można zarezerwować wcześniej.

Scroll to Top