Cóż to jest „Parafialnik”?

 

Myśl o wydawaniu „Parafialnika” zrodziła się pośród członków Akcji Katolickiej 12 lat temu. Pierwszy numer tego parafialnego miesięcznika ukazał się 4 X 1998 r. W tekście wstępnym ks. prob. Wojciech Bryja napisał m.in. „Z wielką radością oddaję do Waszych rąk pierwszy numer naszej parafialnej gazetki zatytułowanej „Parafialnik” (…) Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przekazywanie wiadomości o życiu duszpasterskim naszego miasta, dekanatu i mieszkańców (…) Dzieło to prowadzić będzie wspomniana wyżej Akcja Katolicka, działająca przy naszej parafii oraz Wy, drodzy Parafianie, których zapraszam do współpracy w tworzeniu i realizacji tego dzieła”.

 

Początkowo „Parafialnik” wychodził w 1000 nakładzie jako 6 stronicowy miesięcznik. Z biegiem czasu stał się obszerniejszy, a obecnie drukowany jest jako 24 stronicowe pismo z bogatą grafiką i kolorowymi okładkami. Jego pierwszym naczelnym redaktorem był ks. Filip Bandurski, a od 9 lat, czyli od września 2001 r., zespołem redakcyjnym kieruje ks. kan. Grzegorz Pieróg. Zespół redakcyjny – w znakomitej większości – składa się z członków Akcji Katolickiej. Tworzą go panie: Wanda Budek, Anna Gębka, Renata Hejmo, Maria Wiechowska, Lidia Witkowska oraz panowie: Stanisław Jarzęcki, Andrzej Jura, Ryszard Wroński. Przez 10 lat, aż do chwili swej śmierci, w zespole redakcyjnym z wielkim zaangażowaniem pracowała Jadwiga Gross. Na łamach „Parafialnika” przewijały się różne cykle tematyczne, np. Rodziny wielodzietne w parafii, Rodzina i macierzyństwo, Kościoły i kaplice w dekanacie. Nowe pismo podjęło się publikacji tekstów o tematyce maryjnej, pośród nich o objawieniach Niepokalanej i modlitwie różańcowej. Przez dłuższy czas na łamach „Parafialnika” gościł cykl „Z historii naszej parafii”. Znalazły się w nim fragmenty parafialnej kroniki. Wychodząc naprzeciw potrzebom chwili, drukowaliśmy teksty o duchowych zagrożeniach współczesności – wróżbiarstwie, astrologii, reinkarnacji, bioenergoterapii i niebezpiecznych znakach.

Staramy się być otwarci na propozycje społeczności parafialnej. Przyjęliśmy propozycje wolontariuszy Hospicjum św. Józefa, którzy nadesłali do redakcji wiele tekstów o sensie ludzkiego cierpienia i posłudze terminalnie chorym. 

Szczególnym zainteresowaniem czytelników cieszyły się wspomnienia i wywiady, m.in. z ks. Proboszczem, z kapłanami i zakonnicami pracującymi poza granicami naszego kraju, często w miejscach dla nas egzotycznych (Haiti, Afryka, Syberia, Kanada). „Parafialnik” wzbogaciły wspomnienia i fragmenty dzienników parafian, którzy uczestniczyli w różnych pielgrzymkach – krajowych i zagranicznych (Rzym, Ostra Brama, Mariazell, Ziemia Święta).

Obecnie stałymi cyklami miesięcznika są: Twój patron, Z nauki społecznej Kościoła, Z prasy katolickiej. Pierwszy cykl prezentuje świętych i błogosławionych, również tych nowo beatyfikowanych i kanonizowanych. Drugi – uwrażliwia na zadania stojące przed świeckimi – na to, że mamy podjąć trud odnowy porządku doczesnego, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła.

Staramy się reagować na bieżące wydarzenia w Kościele. Np. w Roku Eucharystii ks. Grzegorz publikował na łamach „Parafialnika” artykuły o Mszy Św. W Roku Kapłańskim (2009) ogłosiliśmy konkurs: Kapłan w moim życiu. Nadesłane prace publikowaliśmy w kolejnych numerach pisma. W br. zainicjowaliśmy konkurs: Przydarzyło się nam żyć w czasach Ojca Świętego Jana Pawła II. Na adres parafii wpłynęły piękne i ciekawe teksty, ich autorzy podczas Parafiady otrzymali nagrody książkowe.

W 12. letnim okresie edycji „Parafialnika” dwa numery poświęciliśmy w całości JP II. Pierwszy – z okazji 25 lecia pontyfikatu Ojca Św. Znalazły się w nim teksty ks. bpa Kazimierza Nycza (obecnie abpa), ks. prałata Wojciecha Bryi, ks. prałata Stefana Misińca. Ten numer dotarł do rąk Jana Pawła II. Ojcu Św. wręczyła go nasza redakcyjna koleżanka – Jadwiga Gross, uczestnicząc – wraz z Bractwem Kurkowym – w prywatnej audiencji. Drugi specjalny numer wydaliśmy w kwietniu 2005 r. po śmierci Papieża. Zamieściliśmy w nim m.in. Testament Ojca Św. Jana Pawła II.

Obecnie „Parafialnik” wydawany jest w 700 nakładzie. Prawie wszystkie numery trafiają do parafian, a nawet do czytelników spoza naszej parafii.

„Dziękujemy Wam, drodzy Czytelnicy, za zaufanie, jakim nas obdarzacie, sięgając po nasze Pismo. Będziemy chcieli nadal się rozwijać, by prezentować wydarzenia, jakie mają miejsce w naszej parafii, naszym mieście i w Kościele. Zapraszamy do współpracy i do lektury kolejnych numerów „Parafialnika”.”

Anna Gębka