1.   Ks. Wojciech Bryja

-          Wikariusz parafii św. Mikołaja w Chrzanowie od 29.06.1983 do 15.02.1986,

oddelegowany do budowy nowego kościoła.               

-   Proboszcz nowej parafii od 16.02.1986 do 30. 06. 2012   + 4. 10. 2017

2.   Ks. Andrzej Targosz  - wikariusz   (26. 08. 1985 – 26. 08. 1986)

3.   Ks. Bogusław Filipiak  - wikariusz   (26. 08. 1986 – 27 .08. 1993)

4.   Ks. Stanisław Malarz   - wikariusz   (26. 08. 1986 – 27. 08. 1993)

5.   Ks. Stanisław Gutt   - wikariusz   (26. 08. 1988 – 27. 08. 1996)

6.   Ks. Jerzy Rokita   - wikariusz   (25. 08. 1989 – 25. 08. 1992)

7.   Ks. Krzysztof Kołata   - wikariusz   (24. 08. 1991 – 27. 08. 1994)

8.   Ks. Robert Kubik   - wikariusz   (24. 08. 1992 – 30. 12. 1993)

9.   Ks. Krzysztof Grzybowski   - wikariusz   (27. 08. 1993 – 27. 08. 1996)

10.  Ks. Dariusz Ryłko   - wikariusz   (27. 08. 1993 – 26  08. 1995)

11.  Ks. Wiesław Widuch   - wikariusz   (12. 02. 1994 – 25. 08. 2001)

12.  Ks. Piotr Grotowski   - wikariusz   (27. 08. 1994 – 27. 08. 1996)

13.  Ks. Zygmunt Filip Badurski   - wikariusz   (26. 08. 1995 – 25. 08. 2001)

14.  Ks. Marcin Cholewa   - wikariusz   (25. 08. 1995 – 26. 08. 1997)

15.  Ks. Zbigniew Płachta   - wikariusz   (27. 08. 1996 – 26. 08. 1998)

16.  Ks. Adam Szczygieł  - wikariusz (27. 08. 1996 – 28. 08. 1998)                                       

17.  Ks. Stanisław Bogacz   - wikariusz   (27. 08. 1996 – 26. 08. 1998)

18.  Ks. Mieczysław Klimeczko   - wikariusz   (25. 08. 1997 – 27. 08. 2004)  

19.  Ks. Mieczysław Gawor   - wikariusz   (26. 08. 1998 – 27. 08. 2004)

20.  Ks. Rafał Jurczasiak   - wikariusz   (26. 08. 1998 – 25. 08. 2001)

21Ks. Grzegorz Pieróg   - wikariusz   (26. 08. 2001

                                      - administrator parafii - od 21. 12. 2010

                                      - proboszcz - od 1. 07. 2012 -

22.  Ks. Andrzej Kwak   - wikariusz   (26. 08. 2001 – 25. 08. 2003)

23.  Ks. Piotr Grzesik - wikariusz  (26. 08. 2001 – 25. 08. 2003)                                         

24. Ks. Józef Sowa   - wikariusz   (25. 08. 2003 – 27. 08. 2005)

25. Ks. Włodzimierz Leśniak   - wikariusz   (25. 08. 2003 – 26. 08. 2006)

26. Ks. Adam Byrski  - wikariusz   (27. 08. 2004 - 30. 06. 2014)

27. Ks. Adam Kudłacik  - wikariusz  (27. 08. 2004 – 28. 08. 2010)

28. Ks. Bogdan Kosek   - pom. duszp.  (27. 08. 2005 – 26. 08. 2006)

29. Ks. Jacek Hałat   - wikariusz   (26. 08. 2006 – 26. 08. 2008 )

30. Ks. Ryszard Matuszyk - wikariusz  (26. 08. 2008 – 26. 08. 2011)

31. Ks. Robert Bukała – wikariusz   (28. 08. 2010 – 24. 08. 2018)             

32. Ks. Rafał Kasperek - wikariusz (26. 08. 2011 - 28. 08.2015)

33. Ks. Zbigniew Medoń - wikariusz (28. 08. 2014 - 18. 10. 2016)

34. Ks. Przemysław Druszcz – wikariusz   (28. 08. 2015 – 24. 08. 2018)            

35. Ks. Adam Banach – wikariusz (1. 11. 2016 – 27. 08. 2020)

36. Ks. Marek Mierzwa – wikariusz   (25. 08. 2018 –            

37. Ks. Zbigniew Pytel – wikariusz (25. 08. 2018 – 28. 08. 2019)

38. Ks. Szymon Bryniarski – wikariusz (28. 08. 2019 –

39. Ks. Damian Drzyżdżyk – wikariusz (27. 08. 2020 –