W sprawach pogrzebowych należy:

- zgłosić się w kancelarii parafialnej i wstępnie ustalić terminu pogrzebu, gdyż w sprawach związanych z pochówkiem zmarłych i grobami na cmentarzu parafialnym i komunalnym, zarząd cmentarza przyjmuje codziennie (oprócz niedziel) w godz. 9.00 – 12.00 w kancelarii parafialnej parafii Św. Mikołaja (ul. Mickiewicza 5) lub pod nr telefonu: 32 623 26 24.

DOPIERO PO POTWIERDZENIU W ZARZĄDZIE CMENTARZA i w naszej KANCELARII PARAFIALNEJ termin pogrzebu zostaje ustalony.
- przedstawić akt zgonu z USC
- przedstawić świadectwo zaopatrzenia sakramentem namaszczenia chorych
(przyjęcia sakramentów świętych wydane przez kapelana szpitala jeśli zgon nastąpił w szpitalu)

 UWAGA - w wypadku jeśli posługa dotyczy osoby nie z naszej parafii konieczne jest zezwolenie z parafii zamieszkania.