W sprawach pogrzebowych należy:

- zgłosić się w kancelarii parafialnej i wstępnie ustalić terminu pogrzebu, gdyż w sprawach związanych z pochówkiem zmarłych i grobami na cmentarzu parafialnym i komunalnym, zarząd cmentarza przyjmuje codziennie (oprócz niedziel) w godz. 9.00 – 12.00 w kancelarii parafialnej parafii Św. Mikołaja (ul. Mickiewicza 5) lub pod nr telefonu: 32 623 26 24.

DOPIERO PO POTWIERDZENIU W ZARZĄDZIE CMENTARZA i w naszej KANCELARII PARAFIALNEJ termin pogrzebu zostaje ustalony.
- przedstawić akt zgonu z USC
- przedstawić świadectwo zaopatrzenia sakramentem namaszczenia chorych
(przyjęcia sakramentów świętych wydane przez kapelana szpitala jeśli zgon nastąpił w szpitalu)

 UWAGA - w wypadku jeśli posługa dotyczy osoby nie z naszej parafii konieczne jest zezwolenie z parafii zamieszkania.

 

 

 

Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na  trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu (bardzo proszę tego dopilnować), przedstawiając następujące dokumenty:

 • dowody osobiste

 • świadectwo chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii niż parafia ślubu), nie starsze niż 3 miesiące, z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu lub osobne świadectwo bierzmowania

 • świadectwo ukończenia katechezy (indeks)

 • zaświadczenie ukończenia kursu dla narzeczonych i spotkań w poradni rodzinnej

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy!), jeżeli małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. „ślub konkordatowy” lub akt związku małżeńskiego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 • wdowcy przynoszą ponadto cywilny lub kościelny akt zgonu poprzedniego współmałżonka

Jeśli oboje narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w naszej parafii.

Termin ślubu można zarezerwować wcześniej (już przyjmujemy rezerwacje na rok 2019)

Aby zgłosić dziecko do chrztu należy:

 • zgłosić się do kancelarii parafialnej około dwa tygodnie przed chrztem dziecka
 • przedstawić Akt Urodzenia dziecka z USC
 • przedstawić dane osobowe rodziców (na podstawie dowodów osobistych)
 • posiadać świadectwo zawarcia ślubu kościelnego (jeśli był udzielany w innej parafii) lub świadectwo zawarcia związku cywilnego z USC (w przypadku, jeśli rodzice nie zawarli małżeństwa sakramentalnego)
 • przedstawić rodziców chrzestnych, którzy spełniają warunki przepisane prawem kościelnym (przyjęli sakrament bierzmowania i są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Nie mogą nimi być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych). Rodzice chrzestni przedstawiają w kancelarii odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania!), potwierdzające spełnienie tych warunków

Chrzest zapisują rodzice dziecka (lub jedno z rodziców).

Sakrament chrztu jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 13.00.

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w PIĄTEK przed 2 i 4 niedzielą o godz. 18.30 w kancelarii parafialnej.

UWAGA!

OD 21 KWIETNIA 2019 ROKU POUCZENIE PRZEDCHRZCIELNE ZOSTAJE PRZENIESIONE NA PIĄTEK PRZED 2 I 4 NIEDZIELĄ O GODZ. 18.30 W KANCELARII PARAFIALNEJ.