Spotkania dla kandydatów z klas siódmych:

23.05.2022 - 1700 

25.03.2022 - 1700

26.05.2022 - 1700

Kandydaci wybierają jeden z wyznaczonych dni. Spotkania odbywają się w salkach katechetycznych na pierwszym piętrze. Obecność obowiązkowa. 

 

 

Ewangelia dnia

Mt 18, 1-5.10 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».