Parafia Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie

Odnowa w Duchu Świętym

Prezentacja Grupy „EFFATHA”

Wspólnota Effatha przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie

„Effatha” powstała w wyniku czuwania młodzieży z Ojcem Świętym w Częstochowie w roku 1991. Wśród młodych pielgrzymujących wtedy z parafii Matki Bożej Różańcowej pojawiły się głosy o potrzebie istnienia parafialnej grupy modlitewnej, ukierunkowanej przede wszystkim na ludzi dorosłych. Po wyrażeniu zgody przez Ks. Wojciecha Bryję, proboszcza parafii M.B. Różańcowej, odbyło się pierwsze Seminarium Odnowy w Duchu Świętym prowadzone przez ks. Stanisława Garncarka, przy udziale około 20 osób. Pierwszym opiekunem wspólnoty został ks. Stanisław Malarz, a następnie od roku 1993 ks. Krzysztof Grzybowski, który też zaproponował obecną nazwę wspólnoty: „Effatha” – Otwórz się! (słowa, które Jezus wypowiedział do głuchoniemego), wyrażające szczególny dar tej wspólnoty. Kolejnym opiekunem był ks. Zbigniew Płachta, a poźniej ks. Mieczysław Gawor. Obecnie jej duszpasterzem jest ks. Adam Byrski.

Pomimo trudnych warunków – brak własnych animatorów, brak doświadczenia, oddalenie od innych dużych wspólnot – ilość członków rosła powoli, ale stale, tak że obecnie Effatha liczy sobie ok. 60 osób stale uczestniczących w piątkowych spotkaniach modlitewnych oraz około 25 innych, które na spotkaniach pojawiają się okazjonalnie. Od roku 1995 istnieją na terenie Chrzanowa również dwie inne wspólnoty Odnowy – „Kana” (Kościelec, par. św. Jana Chrzciciela) i „Maranatha” (Rospontowa, par. Matki Bożej Ostrobramskiej), powstałe dzięki pracy animatorów z Effathy.

Głównym charyzmatem Wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza i ewangelizacja. Spotkania modlitewne Wspólnoty odbywają się w każdy piątek, po Mszy Św. wieczornej.

Co robimy we wspólnocie:

  • roczny program pracy Wspólnoty to temat, który wiąże wygłaszane co miesiąc konferencje; do tej pory poruszane były takie tematy jak: „Szkoła modlitwy”, „Ojcze nasz”, „Osiem błogosławieństw”. W tym roku nasz program obejmuje sześc relacji ucznia Chrystusa  z Bogiem jako Ojcem, z Chrystusem jako Mistrzem, z Duchem jako Przewodnikiem, z braćmi w miłości, z rzeczami w wolności i ze sobą w akceptacji.
  • Uczestniczymy w oprawie liturgicznej Mszy św. w każdy drugi piątek miesiąca;
  • Prowadzimy różaniec o ocalenie świata w pierwsze soboty miesiąca po Mszy wieczornej, a w Wielki Piątek wieczorne czuwanie przed Grobem;
  • W razie potrzeby zespół animatorski prowadzi Seminarium Odnowy w Duchu Świętym we własnej oraz w innych okolicznych parafiach, np. w parafii św. Wojciecha w Jaworznie, w sanktuarium w Płokach;
  • Organizujemy w parafii całonocne czuwania przed świętem Zesłania Ducha Świętego oraz na jesieni dzień skupienia dla wspólnot Odnowy z okolic Chrzanowa. W czuwaniach tych uczestniczą również członkowie innych ruchów w parafii. Każde taki spotkanie jest poświęcone konkretnemu tematowi, np. „Być światłem”, „Wypłyń na głębię”;
  • Bierzemy udział w „Parafiadzie” przy okazji odpustu w naszej parafii organizując „Godzinę Ewangelizacyjną” złożoną z pantomimy, świadectwa i krótkiej konferencji;
  • Również w czasie „Parafiady” trwa 12-godzinna modlitwa wstawiennicza w zespołach, które modlą się wszystkich przyniesionych intencjach; podobną modlitwę wstawienniczą prowadzimy po naszym spotkaniu.
  • Ponad dwudziestu członków Wspólnoty bierze udział w Telefonicznym Pogotowiu Modlitewnym, grupie wstawienniczej, która informuje się nawzajem o problemach, potrzebujących natychmiastowej modlitwy i modli się w tych sprawach w domu.
Scroll to Top