Ze względu na stan epidemii spowiedź powinna się odbywać z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny. W obecnych warunkach zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej oraz Prezydium KEP wskazane jest zrezygnować z konfesjonałów na rzecz większych wietrzonych, większych pomieszczeń tak, aby można było zachować odpowiednią odległość (ok. 2 metry) między penitentemi spowiednikiem.

SPOWIEDŹ ODBYWA SIĘ W DOMU KATECHETYCZNYM do środy - jak zawsze, a od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty włącznie od 8.00 do 18.00.