Adoracja Najświętszego Sakramentu

odbywa się w naszym kościele:

- w dni powszednie: 17.00 - 18.00,

- w niedziele i święta: 18.00 - 20.00

Zapraszamy do modlitwy.